čtvrtek 4. března 2021

5. 3./39.den DV III

Český jazyk

Uč. s. 100, zamyslíme se společně nad textem "Požár" a vysvětlíme si jemný humor, který z něj plyne a někteří ho možná nevidí na první pohled.

Ústně cv. 2 a 4. Cv. 4 udělej i pokud nejsi na M, zkontroluj v kontrole

101/10

SP do sešitu (datum a číslo cvičení) opiš podle požadavku prvních 10 vět cvičení, podtrhni si podmět a přísudek, ať víš, co máš převádět do množného čísla. Na M nejprve uděláme celé cv. ústně. Sám si zkontroluj v kontrole

Matematika

Velký PS s. 20/17 společně, kdo není na M, zkontroluje

SP na známky do ŽK Hravý početník s. 37 celá. Vypočítej, vyfoť, pošli na Učebnu. Dokument  "Matematika - hravý početník s. 37" máš připraven.

Anglický jazyk 

PS s. 15/9

budeme tvořit různé věty s použitím slov v tabulce a pak jich 6 napíšeme. Pro inspiraci se můžeš podívat na moje věty do kontroly

Uč. s. 82/1 a obrázek nad cvičením, 

vysvětlíme si - zopakujeme, jak se popisuje čas - hodiny v angličtině

PS s. 16  a 17/2 společně 

SP 17/3 s pomocí modré  tabulky  na s. 16 napiš správně časové údaje a zkontroluj v kontrole

Kontrola

Český jazyk

100/4

neví - sloveso v přítomném čase, proto í

Ptali jsme se - my (blíže nevíme kdo), přednost má podmět mužského rodu, proto i

vykouřilo z hlavy - vykouřilo předpona vy, z je předložka, která se pojí s druhým pádem, hlavy - ženy

Přibíhali (hasiči) -  přísudek rod mužský životný, proto i

mleli (rodiče) - přísudek rod muž. životný

Lepí se - sloveso v přítomném čase, proto í

barvami - ženami

jsme zapomněli - my, přísudek rod mužský životný má přednost, proto i,,, mně ve slově zapomněli k pamatování

101/10

Matematika

Velký PS s. 20/17 

Anglický jazyk

PS s. 15/9

PS s. 16


17/2

17/3


středa 3. března 2021

4. 3./38.den DV III

Český jazyk

Uč. 99/28 na f, kdo není na M zkontroluje

101/9 ústně, kdo není na M, vyhledá si na internetu, pokud neví....

101/8  první 4 řádky opíšeš jako SP do sešitu (datum, číslo cvičení) a pošleš na Učebnu do dokumentu  "Český jazyk 101/8", oboduji, oznámkuji do ŽK.

Zbylou část cvičení na f, kdo není na M zkontroluje

Matematika

Možná ti dnes pomůže k práci žlutá tabulka z fotografie, kdo chce, tak si ji překreslí do sešitu

Dnes nejprve zhlédneme video zde

Učebnice cv. 10 viz foto. 

Převodní vztahy v zeleném rámečku si opiš do sešitu i s nadpisem a vysvětlením zkratek dl, cl, ml.  

Pak si  rozděl stránku na třetiny , do každého sloupečku si opiš červený nadpis a piš si převody a převáděj. 

V kontrole máš napsanou úpravu, jak by to mělo vypadat. Společně na M doplníme převody, pokud někdo nebude na M, dám po vyučování výsledky do kontroly.

Vlastivěda

Společná kontrola testu - správné odpovědi

Uč. s. 8

PS s. 8 

Společně přečteme modrý text a odpovíte na otázky v modrém rámečku, odpovědi si tam dopíšete, SP dokončit s. 8 v PS, vše můžeš zkontrolovat 

Kontrola

Český jazyk

Uč. 99/28

101/8 poslední 3 řádky

Matematika

Zápis v sešitu, výsledky přidám v případě potřeby po vyučování. 

Výsledky

Vlastivěda

PS. s. 8úterý 2. března 2021

3. 3./37.den DV III

Český jazyk

Uč. s. 99/27 společně na M ústně - určení slovních druhů, kdo není udělá sám a zkontroluje

Společně si napíšeme diktát, který mi po skončení hodiny ihned pošli na Učebnu. Dokument "Diktát 3. 3." máš připraven.... 

Matematika

Slovní úlohu 8 viz foto vypočítej do sešitu jako SP, u příkladu si napiš zápis a zkontroluj sám

Malý početník číslo 2 

s. 36 celá - společně na M, příklady s převodem mg (miligramů) nebudeme počítat, některé další příklady vyškrtáme. Kdo není na M, podívá se do kontroly které příklady vyškrtá a zbylé vypočítá a zkontroluje sám

Ústně cv. 9 viz foto, kdo není na M zkontroluje


Anglický jazyk

Uč. s. 61/4 a 5 ústně, kdo není na M, zkontroluje cv. 5

PS s, 14/7a 15/8a 15/9 budeme dělat společně, možnou kontrolu máš dole

15/10 napíšeš sám a pošleš na Učebnu. Dokument "Anglický jazyk PS s. 15/10" máš připraven. Oboduji.

Pozor, zamysli se dobře nad větou d)

Kontrola 

Český jazyk

99/27

sto - město, tisíc - stroj, milión - hrad, kopa - žena, mandel - stroj, tucet - hrad, pár - hrad

Matematika

Slovní úloha 8

Malý početník číslo 2, 

s. 36 celá, co je vyškrtané nepočítej

Cv. 9

Anglický jazyk

Uč. s. 61/5

PS s. 14/7

15/8

15/9pondělí 1. března 2021

2. 3./36.den DV III

Vlastivěda

Dnes test, bude Ti zadán těsně před hodinou a dnes vlastivědou začneme, pokud máš, tak si připrav mapu ČR

Český jazyk

Uč. s. 99/26 společně na M ústně, kdo není udělá sám a zkontroluje

Uč. s. 99/27 společně na M ústně, kdo není udělá sám a zkontroluje,. 

Jako nepovinný dú zjisti, co je to kopa, mandel , tucet. Kdo mi to zítra při M ukáže napsané na papíře na kameru, dostane +

Rubínka s. 41/3 část cvičení uděláme společně na M- prvních 20 slov, 

část doděláš sám, jako SP a pošleš mi do dokumentu  "Rubínka s. 41/3", oboduji a oznámkuji, známkovaná část začíná souslovím hluch- člověk

Matematika
Ústně cv. 7 viz foto - jednotky pouze převedeme, kdo není na M, udělá sám na papír a zkontroluje si

Velký PS 
s. 20/15 samostatně, zkontroluj
20/16 společně, kdo není na M, tak sám a zkontroluje

Kontrola

Český jazyk

99/26

99/27, jsou to číslovky, ale některé skloňujeme podle vzorů podstatných jmen.

sto - město, tisíc - stroj, milion - hrad, kopa - žena, mandel - hrad, tucet - hrad, pár - hra

Rubínka s. 40/2

Matematika

20/15 a 16

cv. 7 z fotografie


neděle 28. února 2021

1. 3./35.den DV III

Český jazyk

Uč. s. 98/23, kdo není na M, vyskloňuje si v 1. až 7. pádu množného čísla  sousloví "dva mladí kurýři" a "tři malá městečka". Skloňuj nahlas - ústně. Zkontroluj v kontrole

Uč. 98/24 ústně, kdo není na M, zkontroluj

99/25 na f celé, (bez kontroly) 

a jako samostatnou práci do sešitu na ČJ opiš prvních 5 řádků. Pošli na Učebnu, dokument  "SP ČJ 99/25" máš připraven. Nezapomeň na dnešní datum a číslo cvičení.

Matematika

Velký PS s. 19/12 a 20/13 a 14 společně ve škole, kdo není na M, zkontroluje

Domácí úkol: Zhlédni Matýskovo video zde 

Tím si zopakuješ pravidla pro psaní římských čísel a udělej cvičení v PS s. 18/8 a 9 a pošli na Učebnu. Oboduji. Dokument "Matematika PS18/8 a 9"

Anglický jazyk

PS s. 13/ 4 a 5 společně, kdo není na M, zkontroluje

PS s. 14 vysvětlení záporu v přítomném čase prostém, společně cv. 6 - zkontroluj

Uč. 61/4 ústně, kdo není na M, zkouší sám....

Kontrola

Český jazyk

Uč. s. 98/23

1. dva mladí kurýři, tři malá městečka

2. dvou mladých kurýrů, tří malých městeček

3.  dvěma mladým kurýrům, třem malým městečkům

4. dva mladé kurýry, tři malá městečka

5.  dva mladí kurýři!, tři malá městečka!

6.  dvou mladých kurýrech,  o třech malých městečkách

7. dvěma mladými kurýry, třemi malými městečky

Uč. 98/24 

číslo - označuje nějaký počet

číslovka - slovní druh označující počet

číslice - znaky 1 - 9, kterými se píší čísla

počet - množství něčeho, které se dá spočítat

počítat - řešit nějaký matematický problém, zjišťovat počet

Matematika

Velký PS s. 19/12 a 20/13 a 14 


Anglický jazyk

PS s. 13/ 4 a 5

PS s. 14/6čtvrtek 25. února 2021

Zajímavá městská hra - pozor, již nepotěší dlouho!!!

Dobré čtvrteční prázdninové odpoledne, 
maminka Martina Š. objevila pěknou hru na procházku po Praze. Zkuste se na ní podívat. Odkaz je zde.

UŽIJTE SI TO!!!!

Tak raději odkaz olopírujte:  
https://www.rychlesipy.org/

čtvrtek 18. února 2021

19. 2./34.den DV III

Matematika

Hravý početník s. 34 celá. Vypočítej, vyfoť, pošli tuto stránku do Učebny. Dokument "Jednotky času s. 34" máš připraven na Učebně. Oboduji, oznámkuji - známka bude do ŽK.

Společně se sejdeme v 9:35 v Učebně nad českým jazykem a anglickým jazykem.

Český jazyk

Přečti rámeček na s. 97

Uč. s. 98/20 ústně, kdo není na M, udělá sám a zkontroluje - je to opakování ze včerejška....

Řekni správně tvary slov v závorce: Pošťák přinesl 21 - 37 - 43  (dopis). Na polici (ležel)  27 - 31 - 174 (kniha)

Diktát - napíšeme si diktát, pošleš mi ho na Učebnu. Dokument "Diktát 19. 2." máš připraven na Učebně. Pošli mi ho ihned po skončení hodiny ČJ. Přestávka před AJ bude 15 minut, abys to stihl odeslat.

(V případě, že někdo nebude na M, dám sem odpoledne text diktátu)

Dnešní diktát:

Anglický jazyk

Uč. s. 60 - prohlédneme si Tara's timetable a opravíme chybné věty pod rozvrhem. Kdo není na M, zkontroluje

Na mCourser uč. 60/2 poslechneme si Taru, přeložíme poslech a budeme hídat Tařín oblíbený den.

PS s. 12 sám doplň a zkontroluj

💀💀💀💀💀Otázky k testu z vlastivědy na 2.3.💪💪💪💪💪

Vlastivěda učebnice s. 4 – 7

1. Práce s mapou

a) Najdi 3 města, která mají 300 000 a nebo více obyvatel (3)

b) Najdi 5 přítoků řeky Moravy  (5)

c) Jak se jmenuje vodní nádrž(e) na řece Dyji? (1)

d) Ve městě Plzeň se stékají 4 řeky, které pak tvoří řeku Berounku. Jak se jmenují? (4)

e) Jaké jsou pohraniční hory na severu ČR? (6)

f) Na které světové straně leží Šumava? (1)

g) Najdi 3 nížiny  v ČR. (3)

2. Se kterými státy sousedí ČR? (4)

3. Kolik obyvatel žije v ČR? (1)

4. Kolik krajů má ČR? (1)

5. Jak se nazývají 3 historické země ČR? (3)

6. V jakém podnebném pásmu leží ČR? (1)

7. Co je počasí? (1)

8. Co je podnebí?

9. Ve které části ČR je teplá a úrodná půda? Co se na ní pěstuje? (3)

10. Kde se pěstují hlavně brambory a řepka olejka? (1)

11. Jaké energetické suroviny se těží v ČR? (3)

12.Kde se nalézají ložiska kaolinu a co se z něho vyrábí? (2)

13. Kde se těží v ČR ropa? (1)

14. Jaké druhy elektráren jsou v ČR? Stačí mi 4. (4)

15. Jaké hlavní 3 druhy dobytka se pěstují v ČR? Najdeš je na mapce v učebnici na s, 6 (3)

16. Jaká jsou hlavní průmyslová odvětví ČR?  Stačí mi 4. (4)

17. Co zpracovává a co vyrábí chemický průmysl? (5)

18. Jmenuj 3 odvětví potravinářského průmyslu. (3)

19. Co patří ke službám? Stačí mi 4 typy služeb. (4)

20. Druhy dopravy v ČR. Stačí mi 4.(4)


Kontrola

Český jazyk

98/20

Anglický jazyk

Tara's timetable oprava chybných vět

PS s. 12středa 17. února 2021

18. 2./33.den DV III

Český jazyk

97/19 na f, při M společně, pokud nejsi na M, tak sám a zkontroluj

Přečti rámeček na s. 97

Uč.s. 98/20 ústně, kdo není na M, udělá sám a zkontroluje

SP Rubínka s. 54/2, zkontroluj 


Matematika

Velký PS s. 18/6 a 7, 19/7 společně na M, kdo není na M, udělá sám a zkontroluje

SP vypočítej do sešitu na M příklad 11 a 17 viz foto, se zápisem, výpočtem a odpovědí. Vyfoť, pošli na Učebnu, oboduji a oznámkuji do ŽK. Dokument "Slovní úloha 11 a 17" máš připraven.


Vlastivěda

PS s. 6 a 7, procvičíme práci s mapou. Kdo není na M, může si některá cvičení z PS zkontrolovat.

Po návratu z jarních prázdnin v úterý 2.3.budeme psát test z učebnice s. 4 až 7, připravím 24 otázek a z nich jednu polovinu dostanete do testu. Otázky přidám na Cvrčky a do Učebny do pátku.

Kontrola

Český jazyk

97/19

98/20

Rubínka s. 54/2

Matematika

18/6 a 7

19/7

Vlastivěda 

PS s. 6 


úterý 16. února 2021

17. 2./32.den DV III

Český jazyk

Uč. s. 96 přečti si článek Největší poštovní schránka a odpověz si na dotazy ve cv. 15 - kdo není na M, udělá sám a zkontroluje

96/16 na f podtrhej všechna přídavná jména a urči jejich druhy 

97/19 na f, při M společně, pokud nejsi na M, tak sám a zkontroluj

Přečti rámeček na s. 97

SP Rubínka 23/1 - doplň koncovky podst. jmen a vzory

Pozor, jen po větu Děti malovaly čáp-., včetně. 

Cvičení vyfoť, oboduji, oznámkuji známkou do ŽK. Dokument "Koncovky PJ - Rubínka 23/1" máš připraven.

Matematika - nachystej si papír na pomocné výpočty a kalkulačku

Slovní úloha 1 vypočítej sám jen na  pomocný papír

PS s. 17/ 1 až 4 - část vypočteme spolu na M, část doděláš sám

SP na známku a body PS 17/5, vyfoť, pošli do dokumentu "Jednotky času 17/5"

Anglický jazyk

V mCourser si projdeme slovíčka z lekce 3B, PS s. 67 do středy se je budete snažit naučit, jako HW si je dopíšete do myšlenkové mapy v PS s. 7

Doplníme PS s. 10/7, 11/8 a 9, zkontroluj, pokud nejsi na M a co si neřekneme společně

Ústně PS s. 11/11

Kontrola

Český jazyk

96/15 

96/16 

97/19


Matematika

PS s. 17/ 1 až 4 

Anglický jazyk

 PS s. 10/7

11/8 a 9