čtvrtek 27. června 2019

Činnost ve škole 27. 6.

Dnes jsme se byli podívat v hasičské požární zbrojnici. Prožili jsme zde krásné dvě hodiny, kdy se nám pan hasič Stanislav velmi věnoval , vše ukazoval a zodpovídal na naše všetečné dotazy.
Pokusím se večer dát sem pár fotek.

Děkujeme panu Z. za zprostředkování této skvelé akce.

středa 26. června 2019

Činnost ve škole 26. 6.

Rozdali jsme učebnice a umyli skřínky.

Zítra sraz ve škole a na devátou jdeme na exkurzi do hasičské zbrojnice.
S sebou si děti mohou vzít peníze na zmrzlinu, doufám, že se na ni zastavíme.

Na pátek desky na vysvědčení.

V pátek končí vyučování cca v 9:15 - 9:30.
Kdo odchází po vyučování; prosím omluvenku.

úterý 25. června 2019

Činnost ve škole 25. 6.

Rozdávali jsme učebnice - stihli jsme jen polovinu dětí, zítra dorozdáme zbytetk

Prac. sešity mám u sebe a vydám je dětem až po prázdninách

Děti nesou domů zbytek peněz z tř. fondu. Základní vratná částka je 236,- Kč, někdo má strženo za skupinky foto, za poničené učebnice, někdo navýšeno za akce, kterých se nezúčastnil....
Podrobné vyúčtování k nahlédnutí u mne nebo při třídních schůzkách

Zítra hadřík a trochu čistícího prostředku - mytí skříněk

pondělí 24. června 2019

čtvrtek 20. června 2019

Co v pátek a příštích dnech?

V pátek jseme na výstavu "Širým světem ". Sraz ve škole, s sebou batůžwlek, svačina, pití, něco na psaní.

Obědy se mohou odhlašovat do 25. 6.

24. 6. - 27. 4. končí vyučování v 11:45.

Pondělí
přinést slepené a vygumované učebnice a igelitovou tašku na výkresy.

pondělí 17. června 2019

Činnost ve škole 17. 6.

Český jazyk
Diktát uč. s. 135/12
Uč. 140 - z úvodního textu - určování příslovcí a nácvik tvorby otázek, abychom je uměli určit

Matematika
Do M2 dolepit ze složky Švp rozstřihané slovní úlohy, samostatné počítání a odpovedi, bez zápisů

M PS s. 35/3

Anglicķý jazyk
Opakovací test z 9. lekce, PS s. 85/1

Prvouka
Uč. s. 74-76

PS s. 54

pátek 14. června 2019

Činnost ve škole 14. 6.

Anglický jazyk
Nácvik rozhovorů podle s. 68 v učebnici

Český jazyk
Uč. s.138/22 a 23 ústně
PS čj s. 28/5

Matematika
Opakování obvod a obsah
Podle PS s. 33/2 (opakování a nové vysvětlení)

čtvrtek 13. června 2019

Činnost ve škole 13. 6.

Matematika
PS M s. 32/3 a s. 33 celá

Český jazyk
PS Čj s. 26 celá

Prvouka
Do sešitu překreslit obrázek s popisem s názvem Části květu z uč. s.73 a naučit se s. 74 Opylení

středa 12. června 2019

Činnost ve škole 12. 6.

Český jazyk
PS k ČJ s.25/10 a 11 a 26/1

Matematika
PS s  30/3 a 31/1 a 3

Anglický jazyk
PS s. 84 - hodně procvičováno ústně, zkoušeli jsme odpovídat celou větou
Uč. s. 67 - the game
S. 68/3 čtení a překlad