čtvrtek 25. února 2021

Zajímavá městská hra - pozor, již nepotěší dlouho!!!

Dobré čtvrteční prázdninové odpoledne, 
maminka Martina Š. objevila pěknou hru na procházku po Praze. Zkuste se na ní podívat. Odkaz je zde.

UŽIJTE SI TO!!!!

Tak raději odkaz olopírujte:  
https://www.rychlesipy.org/

čtvrtek 18. února 2021

19. 2./34.den DV III

Matematika

Hravý početník s. 34 celá. Vypočítej, vyfoť, pošli tuto stránku do Učebny. Dokument "Jednotky času s. 34" máš připraven na Učebně. Oboduji, oznámkuji - známka bude do ŽK.

Společně se sejdeme v 9:35 v Učebně nad českým jazykem a anglickým jazykem.

Český jazyk

Přečti rámeček na s. 97

Uč. s. 98/20 ústně, kdo není na M, udělá sám a zkontroluje - je to opakování ze včerejška....

Řekni správně tvary slov v závorce: Pošťák přinesl 21 - 37 - 43  (dopis). Na polici (ležel)  27 - 31 - 174 (kniha)

Diktát - napíšeme si diktát, pošleš mi ho na Učebnu. Dokument "Diktát 19. 2." máš připraven na Učebně. Pošli mi ho ihned po skončení hodiny ČJ. Přestávka před AJ bude 15 minut, abys to stihl odeslat.

(V případě, že někdo nebude na M, dám sem odpoledne text diktátu)

Anglický jazyk

Uč. s. 60 - prohlédneme si Tara's timetable a opravíme chybné věty pod rozvrhem. Kdo není na M, zkontroluje

Na mCourser uč. 60/2 poslechneme si Taru, přeložíme poslech a budeme hídat Tařín oblíbený den.

PS s. 12 sám doplň a zkontroluj

💀💀💀💀💀Otázky k testu z vlastivědy na 3.2.💪💪💪💪💪

Vlastivěda učebnice s. 4 – 7

1. Práce s mapou

a) Najdi 3 města, která mají 300 000 a nebo více obyvatel (3)

b) Najdi 5 přítoků řeky Moravy  (5)

c) Jak se jmenuje vodní nádrž(e) na řece Dyji? (1)

d) Ve městě Plzeň se stékají 4 řeky, které pak tvoří řeku Berounku. Jak se jmenují? (4)

e) Jaké jsou pohraniční hory na severu ČR? (6)

f) Na které světové straně leží Šumava? (1)

g) Najdi 3 nížiny  v ČR. (3)

2. Se kterými státy sousedí ČR? (4)

3. Kolik obyvatel žije v ČR? (1)

4. Kolik krajů má ČR? (1)

5. Jak se nazývají 3 historické země ČR? (3)

6. V jakém podnebném pásmu leží ČR? (1)

7. Co je počasí? (1)

8. Co je podnebí?

9. Ve které části ČR je teplá a úrodná půda? Co se na ní pěstuje? (3)

10. Kde se pěstují hlavně brambory a řepka olejka? (1)

11. Jaké energetické suroviny se těží v ČR? (3)

12.Kde se nalézají ložiska kaolinu a co se z něho vyrábí? (2)

13. Kde se těží v ČR ropa? (1)

14. Jaké druhy elektráren jsou v ČR? Stačí mi 4. (4)

15. Jaké hlavní 3 druhy dobytka se pěstují v ČR? Najdeš je na mapce v učebnici na s, 6 (3)

16. Jaká jsou hlavní průmyslová odvětví ČR?  Stačí mi 4. (4)

17. Co zpracovává a co vyrábí chemický průmysl? (5)

18. Jmenuj 3 odvětví potravinářského průmyslu. (3)

19. Co patří ke službám? Stačí mi 4 typy služeb. (4)

20. Druhy dopravy v ČR. Stačí mi 4.(4)


Kontrola

Český jazyk

98/20

Anglický jazyk

Tara's timetable oprava chybných vět

PS s. 12středa 17. února 2021

18. 2./33.den DV III

Český jazyk

97/19 na f, při M společně, pokud nejsi na M, tak sám a zkontroluj

Přečti rámeček na s. 97

Uč.s. 98/20 ústně, kdo není na M, udělá sám a zkontroluje

SP Rubínka s. 54/2, zkontroluj 


Matematika

Velký PS s. 18/6 a 7, 19/7 společně na M, kdo není na M, udělá sám a zkontroluje

SP vypočítej do sešitu na M příklad 11 a 17 viz foto, se zápisem, výpočtem a odpovědí. Vyfoť, pošli na Učebnu, oboduji a oznámkuji do ŽK. Dokument "Slovní úloha 11 a 17" máš připraven.


Vlastivěda

PS s. 6 a 7, procvičíme práci s mapou. Kdo není na M, může si některá cvičení z PS zkontrolovat.

Po návratu z jarních prázdnin v úterý 2.3.budeme psát test z učebnice s. 4 až 7, připravím 24 otázek a z nich jednu polovinu dostanete do testu. Otázky přidám na Cvrčky a do Učebny do pátku.

Kontrola

Český jazyk

97/19

98/20

Rubínka s. 54/2

Matematika

18/6 a 7

19/7

Vlastivěda 

PS s. 6 


úterý 16. února 2021

17. 2./32.den DV III

Český jazyk

Uč. s. 96 přečti si článek Největší poštovní schránka a odpověz si na dotazy ve cv. 15 - kdo není na M, udělá sám a zkontroluje

96/16 na f podtrhej všechna přídavná jména a urči jejich druhy 

97/19 na f, při M společně, pokud nejsi na M, tak sám a zkontroluj

Přečti rámeček na s. 97

SP Rubínka 23/1 - doplň koncovky podst. jmen a vzory

Pozor, jen po větu Děti malovaly čáp-., včetně. 

Cvičení vyfoť, oboduji, oznámkuji známkou do ŽK. Dokument "Koncovky PJ - Rubínka 23/1" máš připraven.

Matematika - nachystej si papír na pomocné výpočty a kalkulačku

Slovní úloha 1 vypočítej sám jen na  pomocný papír

PS s. 17/ 1 až 4 - část vypočteme spolu na M, část doděláš sám

SP na známku a body PS 17/5, vyfoť, pošli do dokumentu "Jednotky času 17/5"

Anglický jazyk

V mCourser si projdeme slovíčka z lekce 3B, PS s. 67 do středy se je budete snažit naučit, jako HW si je dopíšete do myšlenkové mapy v PS s. 7

Doplníme PS s. 10/7, 11/8 a 9, zkontroluj, pokud nejsi na M a co si neřekneme společně

Ústně PS s. 11/11

Kontrola

Český jazyk

96/15 

96/16 

97/19


Matematika

PS s. 17/ 1 až 4 

Anglický jazyk

 PS s. 10/7

11/8 a 9

pondělí 15. února 2021

16. 2./31.den DV III

Český jazyk

uč. s. 95 opět si projdeme rámeček se skloňováním číslovek, ústně s. 95/13, kdo není na M, udělá sám, zkontroluje

Rubínka s. 54/1 dokončení cvičení společně, kdo není na M, tak sám a zkontroluje

SP 55/1 - přepiš věty se správnými tvary číslovek, pro správný pravopis je třeba určovat správný pád číslovky - řídí se pádem podstatného jména u číslovky. Cvičení vyfoť a pošli na Učebnu. Oboduji a oznámkuji. Dokument Rubínka 55/1 máš připraven.

Matematika

Hravý početník 2 s. 23 společně ve škole, vypočteme a zkontrolujeme společně na M, kdo není na M, zkontroluje sám

SP velký PS s. 16/18 a 19 - u cv. 19 si můžeš doplnit chybějící číselné  označení na ose, zkontroluj sám

Vlastivěda

Učebnice s. 7 přečíst si - zopakovat a odpovědět na otázky v oranžových rámečcích

Kontrola

Český jazyk

95/13

Rubínka s. 54/1 dokončení cvičení

 

Matematika

Hravý početník 2 s. 23

PS s. 16/18 a 19


neděle 14. února 2021

15. 2./30.den DV III

Český jazyk

Děti s podpisovým číslem 21 - 26 si připraví vtip na úterý

uč. s. 94 rámeček o řadových číslovkách

94/9 na f, pokud nejsi na M, zkontroluj.

94/10 podívej se, jak se vyplňuje složenka, pouč se z rámečku pod složenkou a rozhodni, co je správné ve cvičení 11, uděláme společně, pokud nejsi na M, tak sám

95/12 ústně doplň správné tvary číslovek podle rámečku na s. 95, kdo není na M, zkontroluje

Matematika 

- dnes by bylo opět lepší otevřít si matematiku na Cvrčcích, máte zde vyfocenou učebnici, se kterou budeme pracovat, ale v Učebně je také, ještě před kontrolou

POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL POMOCÍ ZÁPISU viz foto

cv. 25  a 27 ústně, kdo není na M, zkontroluje sám

SP velký PS s. 16/20 a 21, podle fotky v kontrole si doplň označení sloupečků, abych ti mohla přesně označit, kde máš chybu, cvičení vyfoť, pošli, oboduji, dokument "Porovnávání desetinných čísel 16/20 a 21" máš připraven na Učebně.

Anglický jazyk

Uč. 58/3 a 4 uděláme ústně, opakování z minulé hodiny, pro jistotu dávám do kontroly 58/3 pro ty, kteří nebudou na M

PS s. 10 Present simple positive - tabulka a vysvětlení, uděláme společně, pokud nejsi na M, prostuduj sám.

Uč. 59/5 nejprve uděláme ústně společně, a pak si zapíšeš do sešitu a jako HW  doplníš zbývající části vět, vyfotíš a pošleš do dokumentu "Daniel's daily routine 59/5", který máš připraven na Učebně. Oboduji a oznámkuji.


Kontrola

Český jazyk

94/9

95/11

Matematika

PS s. 16/20 a 21 - označení sloupečků a řádků

cv. 25  a 27(je mnoho možností) pro inspiraci 


Anglický jazyk

58/3


čtvrtek 11. února 2021

12. 2./29.den DV III

Český jazyk

Děti s podpisovým číslem 16 - 20 si připraví vtip na pondělí

Přečíst rámeček Čtyři skupiny číslovek na s. 93 v učebnici

Rubínka s. 54 cv. 1 (jen první tři řádky, více ne!) - podtrhej barevně číslovky podle druhu - společně zkontrolujeme, kdo není na M, zkontroluje sám

SP 93/6

do sešitu (Nezapomeň na datum a číslo cvičení v sešitu) - cvičení opiš a číslovky podtrhej podle druhů stejně jako v Rubínce, cvičení vyfoť, pošli, oboduji - bez známky. Dokument "Druhy číslovek 93/6" máš připraven na Učebně. 

Matematika - dnes by bylo opět lepší otevřít si matematiku na Cvrčcích, máte zde vyfocenou učebnici, se kterou budeme pracovat, ale v Učebně je také, ještě před kontrolou

Zapamatuj si poučku viz foto 

Uč. foto porovnávání desetinných čísel pomocí číselné osy a ústně cv. 18, 19, 20, 21 ústně, kdo není na M udělá sám a zkontroluje v kontrole co jde

SP velký PS 15/15 a 16, zkontroluj v kontrole

Anglický jazyk

Uč. 58/2 poslechneme si Bethany z mCourser a doplníme činnosti podle jejího popisu, kdo není na M. zkontroluje

Uč. 58/3 a 4 ústně

PS s. 9/4, doplň vhodná slova a zkontroluj

s. 9/5 společně, kdo není na M, zkontroluje sám

HW PS 9/6, cvičení vyfoť, pošli, oboduji. Dokument "Daily routine 9/6" máš připraven na učebně.

Kontrola

Český jazyk

Rubínka s. 54 cv. 1 (jen první tři řádky, více ne!)

Matematika

cv.  19, 21

SP velký PS 15/15 a 16

Anglický jazyk

Uč. 58/2

PS s. 9/4

PS s. 9/5 

9/6 pro inspiraci

středa 10. února 2021

11. 2./28.den DV III

Český jazyk

Děti s podpisovým číslem 11 - 15 si připraví vtipy na zítřek

Opakování - co už umíme o číslovkách uč. s. 93

Přečíst rámeček  číslovky určité a neurčité, na f 93/4, kdo není na M zkontroluje sám 

Společně si napíšeme diktát, pokud někdo nebude na M, text sem dám po výuce. Diktát ihned vyfotografuješ a pošleš na Učebnu, dokument "Diktát 11. 2." máš připraven na Učebně. Oznámkuji. Mezi ČJ a M bude delší přestávka, abys to stihl.

Takto diktát vypadal:

Matematika - dnes by bylo lepší otevřít si matematiku na Cvrčcích, máte zde vyfocenou učebnici, se kterou budeme pracovat, ale v Učebně je také, ještě před kontrolou

Zapamatuj si poučku viz foto 

Ústně cv. 10 a 11 viz foto, v kontrole si zkontroluj cv. 11, pokud nejsi na M

Velký PS s. 13/8, zkontroluj v kontrole

Prostuduj si oranžový rámeček  ZNÁZORNĚNÍ DESETINNÉHO ČÍSLA NA ČÍSELNÉ OSE viz foto,

ústně uděláme cvičení 15, 16, 17 pod rámečkem, kdo není na M, zkontroluje v kontrole cv. 16 a 17

SP velký PS s. 15/17, zkontroluj v kontrole

Vlastivěda 

uč. s. 6, 

SP - PS s. 7/10 a 11 zkontroluj v kontrole

Kontrola

Český jazyk

93/4

Matematika

cv. 11

PS 13/8

cv. 16 a 17

SP velký PS s. 15/17

Vlastivěda

SP - PS s. 7/10 a 11 

úterý 9. února 2021

10. 2./27.den DV III

Český jazyk

Děti s podpisovým číslem 5 - 10 si na zítřek připraví svůj vtip

Uč. ČJ s. 91/20 na f doplnit a), b) a splnit obdélníčky pod článkem - když je očísluješ, tak splň obdélníčky 1, 2, 4, 5, pokud nejsi na M, udělej sám a zkontroluj co jde

SP Rubínka 39/1 doplň a zkontroluj

Matematika

Velký PS

SP 14/11 , cvičení vyfoť, pošli, oboduji a oznámkuji - do ŽK, při zápisu používej buď přirozená  čísla (tam kde to jde píšeš jen celá čísla) a desetinná čísla a nebo vše zapisuj pomocí zlomků  a smíšených  čísel (celé číslo a zlomek) 

BUDU RADŠI, KDYŽ POUŽIJEŠ DESETINNÁ ČÍSLA, ale kdo si není jistý, může použít i zlomky

v každém sloupečku nepočítej vždy poslední dva příklady - převody jednotek čtverečních

Společně na M 14/12, 13, 14 , kdo není na M, zkontroluje

Anglický jazyk

Uč. s. 54 a 55 společná konverzace nad stránkami, podle s. 55

PS s. 8/3 Najdi 7 činností a s překladem si je napiš na volné linky, barevně sjednoť viz kontrola

Uč. s. 58/1 na folii podle sebe doplň ranní činnosti v pořadí, v jakém je děláš

 Uč. 58/2 poslechneme si Bethany z mCourser a doplníme činnosti podle jejího popisu, kdo není na M. zkontroluje

Uč. 58/3 a 4 ústně

PS s. 9/4, doplň vhodná slova a zkontroluj

HW 9/5, příští hodinu zkontrolujeme

Kontrola

Český jazyk

Uč. ČJ s. 91/20, na f  splň obdélníčky 1, 2, 4, 5

Rubínka 39/1

Matematika

14/12, 13, 14 

Anglický jazyk

PS s. 8/3 

Uč. 58/2

PS s. 9/4