pátek 22. března 2019

Činnost ve škole 22. 3.

Anglický jazyk
Slovíčka, otázky Is he....? a odpovědi na ně viz malý modrý sešit
Ps s. 63 jen ústně
Uč. s. 51 hra na hádání, děti mají za úkol zkusit si s někým zahrát

Matematický klokan soutěž
V pondělí dětem povím, kolik bodů získaly, případně kolik bodů by získaly.

Český jazyk
Dokončení PL, kde byl domácí úkol

Třídní kolo recitační soutěže Sněženka, vybrali jsme tři postupující do školního kola. Velmi děkuji rodičům za pomoc a spolupráci při přípravě soutěžících.

Čtení
Děti z Bullerbynu

čtvrtek 21. března 2019

Činnost ve škole 21. 3.

Český jazyk
PL k určování pádů podstatných jmen
Procvičování této tematiky.

Matematika
Opakování písemného sčítání a odčítání a písemného násobení.
Děti dostaly domů nepovinný pracovní list k tomuto tematu.
Jsem zvědavá, kdo se pochlubí a procvičí.☺
Ale je opravdu nepovinný a nikdo mi ho nemusí nosit.
M1 ukázali jsme si, jak dělit větší čísla. Např: 104 : 4 = (80 + 24) : 4 = 20 + 6 = 26
Budeme s tím pokračovat příští týden.

Prvouka
Uč. s. 51
PS s. 39 - zatím jen dolepit obrázky

úterý 19. března 2019

Činnost ve škole 19. 3.

Český jazyk
PS k ČJ s. 5/2 pouze první dvě věty
Celou hodinu jsme věnovali společnému procvičování určování pádů, čísla a rodu u různých podstatných jmen ve větách a v předložkových vazbách.

PS VS velký zelený s. 35

Matematika
PS s.12 celá a 13/8

Prvouka
Uč. s. 50 a PS s. 38.

Sraz do Toulcova dvora

Děti přijdou normálně do školy s batůžkem, svačinou, pitím a vajíčky a s krabičkou na výrobky. Nezapomeňte čip, klíček od skříňky, případně přezuvky do školy. Do TD přezuvky nepotřebujeme.
Návrat do konce vyučování.

pondělí 18. března 2019

Činnost ve škole 18. 3.

Český jazyk
Uč. s. 90/20 ústně
s. 91/22 první a třetí žlutý puntík opsat sousloví do sešitu, podtrhnout podstatné jméno a nad něj napsat číslicí pád

Diktát s. 91/23

Anglický jazyk
Do vocabulary napsat slovíčka tall, fat,.... viz foto, rozumět jim do středy, umět psát do pátku
PS s. 62/1 a 2 poslech - přepis viz foto

Matematika
Opětovné vysvětlení a zopakování násobení dvojciferného čísla jednociferným činitelem zpaměti - viz foto do M2

Prvouka
s. 49 a PS s. 37


neděle 17. března 2019

Velikonoce v Toulcově dvoře ve středu 20. 3.

Ve středu 20. 3. půjdeme do Toulcova dvora a budeme se chystat na Velikonoce. Akce proběhne v podobném duchu jako to bylo před Vánoci.
Moc se omlouvám, že jsem nedala vědět dříve, jsem "o týden opožděná". Promiňte mi, že vám asi pozdním oznámením způsobuji pravděpodobně problém, protože děti mají mít s s sebou 5 vyfouknutých vajíček a krabičku na výrobky. 
Byla bych moc ráda, kdyby mé opomenutí děti nepocítily a doufám, že mne "neproklejete". Děkuji za to.....

pátek 15. března 2019

Činnost ve škole 15. 3.

Anglický jazyk
Test - levý sloupeček (pravý děti dopisují)
A small boy
A modern house
A black dog
Dvě dívky
Velký muž
Stará žena

Uč. s. 50 - a song překlad a zpívání, doma číst nahlas

Matematika
Bílý sešit geometrie s. 10/6 a s. 11 a 12 celé

Český jazyk
Dnes jsme věnovali téměř celou hodinu vysvětení  jak určovat pády podst. jmen ve větách a jejich skloňování aústně jsme procvičovali
Ps k Čj s. 6 celá

Čtení
Děti z Bullerbynu a výběr básničky z čítanky na nepovinnou recitační soutěž Sněženka. Třídní kolo proběhne příští pátek Kdo chce, nachystá si recitaci nějaké básně.

Upozornění a prosba: Na příští středu budou již mít děti kružítka.

Posílám domů informace o soutěži Matematický klokan. Prosím podepsat, vyjádřit souhlas či nesouhlas a poslat po dětech zpét. Díky a pěkný víkend.

čtvrtek 14. března 2019

Činnost ve škole 14. 3.

Matematika
A) Do M2 slovní úloha se zápisem, výpočet, odpověď

Petr má 25 Kč. Jindra má o 18 Kč více. Mohou si společně koupit auto za 47 Kč?

B) Vysvětlení počítání příkladů pomocí roznásobení součtu
25 . 6  =  (20 + 5) . 6  = 120 + 30 = 150
48 . 4  = (40 + 8) . 4  = 160 + 32 = 192
32 . 6  =
17 . 7  =
250 . 3 = (200 + 50) . 3 = 600 + 150 = 750
370 . 4 =
410 . 4 =
320 . 3 =

Domácí úkol do téhož sešitu:
28 . 6
65 . 4
36 . 6
29 . 7
33 . 5
290 . 3
410 . 5
310 . 4
320 . 5
840 . 2

Český jazyk
PS VS s. 31 celá a 32/5

Prvouka
Učebnice s. 48
PS s. 36, samozřejmě se děti nové informace naučí


středa 13. března 2019

Činnost ve škole 13. 3.

Český jazyk
Diktát:
Výr je velký pták.
Hlemýžď vystrkuje růžky.
Viděl jsem Davida, jak žvýká při vyučování.
Hanička píchla Vítka vidličkou.
Větrný vír vyfoukal listí ze zahrady.

PL - doplňovačka - děti dodělají po návratu
Ústní procvičování skloňování podstatných jmen
Učebnice s. 88 článek a cvič. 13
89/18 ústně

Matematika
PL na procvičování - slovní úloha, děti dodělají po návratu
Uč. s. 62/1
PS s. 8 celá
s. 9 celá kromě cvičení 5
s. 10 celá, vysvětlili jsme si, co je kvádr, krychle a rozdíly mezi nimi

Anglický jazyk
Opakovací PL - děti dodělají po návratu
Čtení s. 49 učebnice
PS s. 60/1 poslouchej a nakresli
Přepis poslechu:
One:
The man has got short brown hair.
Two:
The woman has got long brown hair.
Three:
The girl has got long brown hair.
Four:
The boy has got short black hair...
...and the baby has got short blond hair.
PS s. 60/2

Čtení
Děti z Bullerbynu

úterý 12. března 2019

Činnost ve škole 12. 3.

Matematika
Učebnice s. 61/44 do rychlíku na plus
Sešit M zadání na tabuli viz foto, řešili jsme způsobem viz foto

Český jazyk
Vysvětlení skloňování podstatných jmen - zatím jen jednotné číslo viz tabulka v učebnici s. 90, do pátku se naučit pádové otázky odříkávat
Na papír formátu udělat zápis viz foto tabule, místo slova teta si vybrat máma nebo táta, slovo teta jsem psala jen jako příklad, jak děti dodělají poslední sloupeček doma

Prvouka
Kontrola a oprava testu z minulé hodiny
Učebnice s. 47
PS s. 35