pátek 26. června 2020

Den sedmdesátý pátý 26. 6. a poslední při zvláštním režimu výuky

Dnes jsme se sešli naposledy ve školním roce 2019/ 2020 jako čtvrťáci a rozdali jsme si vysvědčení.

"Coronové" druhé pololetí dopadlo hodně hezky, ale občas jsem byla ve známkování mnohem mírnější než obvykle, protože jsem vzala v potaz mnoho různých věcí a občas jsem také musela srovnávat nesrovnatelné.

Doufám, že to děti chápou jako povzbuzení do další práce a budou se v příštím školním roce snažit dokázat, že jejich známky v tomto pololetí byly takové, že předpovídaly i budoucí studijní úspěchy.

Na fotografiích je pár momentek jak jsme se scházeli. Nechtěla jsem děti shlukovat do houfu na nějaké závěrečné fotografování, abychom si nepředali s vysvědčením i něco co nechceme.

💁✌👍👌💁✌👍👌💁✌👍👌💁✌👍👌💁✌👍👌💁✌👍👌💁✌👍👌💁✌👍👌💁

Milé děti a rodiče,

chci Vám ještě jednou poděkovat za krásný školní rok, který jsme si, jak doufám nenechali ničím zkazit, děkuji za podporu, kterou od Vás cítím a jsem moc ráda, že máme možnost pokračovat společně v září.

Prožijte krásné a pohodové léto ve zdraví a štěstí.

A také moc děkuji za dárky, které stejně někteří přinesli a zároveň oceňuji všechny, kteří respektovali mou prosbu aby ušetřili peníze.

Vaše HP

středa 24. června 2020

Den sedmdesátý třetí 25. 6.

Dnes ještě v 11:00 on line hodina na zopakování probraného učiva.


Zítra, v pátek se sejdeme v 10:30 na školní zahradě přibližně v místech, kde je pískové doskočiště a rozdáme si vysvědčení. Doufám, že nebude pršet, protože místo srazu nebudeme měnit. Nezapomeň desky na vysvědčení.

Tadeáš si nezapomene klíček od skříňky a tašku na věci z ní. Po skončení rozdávání si se mnou dojde do skříňky - ne před tím.

úterý 23. června 2020

Prosba k českému jazyku

Ve prostředku pracovního sešitu z českého jazyka je na tvrdším papíře natištěn Přehled všeho, co máš umět ze čtvrté třídy. 

Tento přehled si vytrhni, schovej, neztrať. Budeme ho v páté třídě nosit v aktovce, abychom si mohli připomenout a zopakovat věci, které jste třeba pozapomněli přes prázdniny.

Den sedmdesátý druhý 24. 6.

Anglický jazyk
Zapiš si do vocabulary, co umíš si psát nemusíš, nelekej se slovíčka jsou rozepsaná velmi podrobně, proto vypadá, že jich je hodně

Všimni si, jak se tvoří minulý čas u  některých sloves

live - lived  žít - žil
like - liked  mít rád - měl rád
love - loved  milovat - miloval
play - played hrát - hrál

Když končí sloveso na e, přidává se koncovka -d, když končí na jiné písmeno, přidává se koncovka 
-ed


Uč. s. 65
Přečti si o siru Sydnym a lady Jane

Čti si potichu a zkus si překládat obrázek po obrázku. Přidávám slovíčka, kterým asi nebudeš rozumět.
1. Welcome (welkam) vítejte, brave (brejf) chrabrý, udatný, odvážný, lived (lifd) žil,
2. happy (hepy) šťastný
3. dining room (dynyng rúm) jídelna, their (dejr) jejich
4. these (dýs)
5. after (áft) po
6. let's go (lets gou) pojďme, be careful (bí kérfl) buď opatrný

Podařilo se ti porozumět příběhu? Překlad máš v kontrole.

Nyní tvoř pravdivé věty. Make true sentences

Vezmi si modrý sešit a věty napiš. Podtrhni ve větách slovesa v minulém čase, Zkontroluj.

Pokud máš velký problém napsat tyto věty, spoj části vět aspoň na folii, zkontroluj a nahlas přečti.
Samozřejmě, že napsanými větami se to lépe naučíš.....

PS s. 80/1
Poslechni si poslech 15 (klidně víckrát) a u čísla věty vždy zakroužkuj o koho se jedná, do kontroly ti dávám přepis poslechu, ale věřím, že ho nepotřebuješ, zkontroluj

PS 80/2 přečti, utvoř pravdivé věty k obrázkům, zkontroluj

PS s. 81
Přečti si nabídku vět, přelož si je a napiš správně do řečových bublin, zkontroluj.

Jestli jsi rozuměl úplně správně rozhovoru si řekneme ve čtvrtek, kdy si překlad společně znovu uděláme

Kontrola

Anglický jazyk
Překlad příběhu uč. s. 65

Čti o siru Sydnym a lady Jane
1.
Vítejte na hradě Midford! Toto je sir Sydney a toto byl jeho hrad. On byl chrabrý rytíř. Žil na tomto hradě před 600 lety. Sir Sydney miloval koně a toto byl jeho oblíbený černý kůň Bess.
2.
Toto je lady Jane. Ona byla manželka sira Sydneyho. Sir Sydney a lady Jane měli sedm dětí a všichni byli velmi šťastní.
3.
Tato místnost byla jídelna. Sir Sydney a jeho rodina večeřeli u tohoto velkého stolu.
4.
Tyto meče byly sira Sydnyho. On měl tři meče a ochranný štít s drakem.
5.
Toto byla harfa lady Jane. Sir Sydney a lady Jane měli rádi hudbu a lady Jane hrála na harfu každý den po večeři.
6.
Nyní pojďme do Černé ložnice.... ale buďte opatrní! Včera zde byli nějací duchové!

Pravdivé věty v modrém sešitě z uč. s. 65

Poslech 15 a PS 80/1, řešení máš naznačené nad předpisem poslechu

PS 80/2

PS s. 81

pondělí 22. června 2020

Den sedmdesátý první 23. 6.

Dnes bychom ve škole odevzdávali knihy, vygumujte si je  a slepte je, abyste je měli připravené na září k odevzdání.

Doufám, že se dnes sejdeme nad angličtinou. Budeš potřebovat PS a učebnici.
Na zítra připravuji ještě jednu anglickou lekci k naučení a ve čtvrtek  ještě on line opakování a to bude po tento školní rok z učení všechno.

TAK SE TĚŠÍM ZA CHVILKU!!!!

Anglický jazyk 
On line v 11:00. (Rodiče mají odkaz v mailu)

neděle 21. června 2020

Den sedmdesátý 22. 6.

Anglický jazyk

9. lekce
What happened? Co se stalo? (wot hepnd)

Zapiš si do vocabulary
1. Přehraj si poslech 13
2. Učebnice s. 64, přehraj si poslech znovu a sleduj text
3. Přečti si nahlas příběh a překládej si ho, překlad máš v kontrole, ale pokud jsi si napsal slovíčka, tak už všemu rozumíš.

Zkus odpovědět na otázky: Pokud nerozumíš, překlad máš v kontrole

Where were Dad, Polly, Daisy and Jack? where = kde, were = byli
Which room was very dark?
Was the first ghost big or small?
How many ghosts were there?
Were all the ghosts big?
Whas it really a ghost?

PS s. 79/1
1. Prohlédni si obrázek.
2. Odpověz si nahlas na tyto otázky:
How many ghosts are there?      Kolik je zde duchů?
Where are they?                          Kde jsou?
3. Poslechni si poslech 14 a ukazuj si, jestli jsou věty pravdivé - yes nebo nepravdivé no.
4. Poslechni si poslech znovu a odpovědi zakroužkuj. Zkontroluj si v kontrole.

PS s. 79/2
Prohlédni si Jackův diář a uvědom si, co všechno dělal minulý týden. Protože všechny činnosti už proběhly, slovesa musí být v minulém čase.
Doplň správně chybějící slovesa v minulé, čase, zkontroluj v kontrole.

PROCVIČENÍ A OPĚTOVNÉ VYSVĚTLENÍ SI UDĚLÁME NA NAŠÍ ON LINE HODINĚ ZÍTRA V 11:00. VĚŘÍM, ŽE BY BYLO DOBRÉ SE K NÁM PŘIDAT.

Kontrola


Anglický jazyk

Listening 13 - translation
1. Hmm... Co je tady?
2. Je velmi tmavá.
3. Aaaaa! D-d-duch!
4. Ale ne! Více duchů! Aaaa!
5.Ve tmavé ložnici byl duch!
6. co?
7. Bylo to velké a bílé. To bylo hrozné.
8. Pak tam byli další tři duchové. Ti nebyli velcí. Ti byli malí. Jeden byl velmi malý.
9.To je v pořádku, tati, pojď sem a  dívej s.
10. To nebyl duch. To bylo zrcadlo.
Ale ne.


Where were Dad, Polly, Daisy and Jack? Kde byli tatínek, Polly, Daisy a Jack?
Which room was very dark? Která místnost byla velmi tmavá?
Was the first ghost big or small? Byl první duch velký a nebo malý?
How many ghosts were there? Kolik duchů tam bylo?
Were all the ghosts big? Byli všichni duchové velcí?
Whas it really a ghost? Byl to opravdu duch?

Ps. s. 79


čtvrtek 18. června 2020

Den šedesátý devátý 19. 6.

Český jazyk
PS s. 47, zkontroluj

Matematika
Piš do M2
Spočti tyto úlohy z historie, pokud chceš, udělej si zápis, zkontroluj.

Anglický jazyk

PS s. 76 cv. 1, zkontroluj

PS s. 76/cv. 2 - nakresli a napiš podle sebe, podívej se, jak jsem udělala já.

PS s. 77/1 poslechni si poslech 10, opakuj, do zvukového stroje napiš podle toho jak které slovo zní, zkontroluj podle fotky
PS 77/2 zkontroluj i podle poslechu č. 11

Nepovinně - poslechni si poslech  č. 12 básničky v PS s. 77/2, čti ji také - nahlas a přelož si ji

Vlastivěda
Přečíst uč. s. 42 - 43.
Vypracuj PS s. 30, zkontroluj
Kontrola

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk


Vlastivěda

středa 17. června 2020

Den šedesátý osmý 18. 6.

Milé děti,
včera jsme se spolu dohodli, že se znovu setkáme on line v úterý 23. 6. od 11:00 hodin. Jste srdečně zváni všichni! Vzpomínali jsme na všechny kamarády, kteří se s námi obvykle nesetkávají.
Zkuste se připojit!
Budeme číst a překládat angličtinu učebnici s. 64 a 65.

My, co se scházíme on line už víme, že na rozdávání vysvědčení se sejdeme v pátek 26. 6. někde v areálu školy (na školní zahradě - ještě upřesním) v 10:30 a rozdáme si vysvědčení. Kdo nebude chtít přijít, může si vysvědčení vyzvednout o prázdninách v kanceláři školy po telefonické dohodě.

👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍👌👍

Český jazyk
PS s. 44/11, zkontroluj.

PS s. 46/3, zkontroluj

Matematika
Piš do M1
Se zápisem nebo bez (jak potřebuješ) si vypočti úlohy 4 až 6 do sešitu, kdo chce, vypočítá si i úlohu  číslo 7, zkontroluj.

Kontrola

Český jazyk
PS s. 44/11

PS s. 46/3


Matematika


úterý 16. června 2020

Den šedesátý šestý 17. 6.

Anglický jazyk
Prosím, poslechněte si poslechy 8 a 9 a sledujte u toho očima text na s. 62 a 63. Snažte se co nejvíc porozumět.
Dnes v jedenáct se sejdeme on line, jak jsme se včera dohodli a společně nahlas přečteme a přeložíme.

Kdo nepřijde, přeloží si texty sám, slova která nezná si najde ve slovníku.

Český jazyk 
do ČJ1 napiš datum a opiš a doplň z uč. 155 cv. 24.
Dej pozor na správné určení podmětů! Zkontroluj. Podměty jsem v kontrole podtrhala a napsala k nim rod.

Matematika
Spočítej do M2 3 příklady ze života zvířat, zkontroluj. Pokud potřebuješ, udělej si pro přehlednost i zápisy, ale nemusíš.

Přírodověda
Učebnice s. 78 - 79 přečíst článek Živočichové na poli.
Majitelé křečků, dozvíte se i něco malinko o svých miláčcích!!!!

PS s. 43/18 a 19, zkontroluj.

Kontrola

Český jazyk 
uč. 155 cv. 24.

Matematika
1.

2. a 3.

Přírodověda
PS s. 43/18 a 19


pondělí 15. června 2020

Den šedesátý pátý 16. 06.

Milé děti, 
dnes se sejdeme na on line hodině v jedenáct. Doufám, že jste si včera prošli angličtinu a dnes si ji  zopakujeme.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Český jazyk
Uč. s. 154
přečti si oranžový rámeček a na folii doplň cvičení 20, zkontroluj

PS s. 43/8
Spoj  vhodná slova různými pastelkami a podle pokynů si vymysli a napiš 5 vět se kterými dvojicemi chceš. Zkontroluj a podívej se, jaké věty jsem napsala já.

Matematika
Piš do M1
1. Vymysli si 4 příklady na písemné dělení jednociferným dělitelem. Každý dělenec musí být pěticiferný. Vypočti je a udělej zkoušky. Např. 45 142 : 3
2. Všechny dělence, které jsi si vymyslel sečti dohromady písemně.
3. Všechny podíly, které ti vyšly také sečti  dohromady písemně. Pokud ti vyšly zbytky, tak je nikam nepřidávej a nepracuj s nimi.
Na kontrolu písemného sčítání použij kalkulačku.

Vypočti bez zápisu tuto slovní úlohu a napiš odpověď.

Za jak dlouho ujede auto trasu z Prahy do Olomouce? Cesta je 280 km dlouhá a auto jede rychlostí 70 km za hodinu.
Zkontroluj.

Kontrola
Český jazyk
Uč. 154/20

Uč. 43/8

Matematika 
Slovní úloha:
280 : 70 = 4
Auto jede 4 hodiny.