čtvrtek 22. října 2020

23. 10./8. den DV II

Důležité upozornění,  dnes - v pátek se sejdeme až v 9:20.
Angličtinu u prvňáčků jsem si musela rozdělit  na více skupin a nestíhám náš obvyklý začátek. Tím se dnes posunou začátky  všech hodin o 25 minut.

Český jazyk
Rubínka s. 12 doplníme společně na M, nebo sám a zkontroluješ podle fotky
SP s. 13/3 a 4 doplnit, vyfotit, poslat. Doporučuji nedoplňovat obě cvičení najednou, ale udělat si přestávku. Dokument "Rubínka s. 13/3 a 4" je připraven na Učebně. Ohodnotím pomocí bodů.

Matematika
Dnes bude geometrie. Budeš potřebovat 2 trojúhelníky, ostrou tužku a kružítko a velký PS.
Velký PS s. 44 celá společně na M. 
SP s. 45/4, pošli na Učebnu, dokument "Geometrie PS 45/4"je připraven, oznámkuji.

Anglický jazyk
SP WB p. 18 - zkontroluj podle fotky SP WB p. 19/7 
U cv. 7 sestav rozhovor podle rozhovoru ve WB p.17/4. Aby se poznalo, kdo hovoří,  piš před každou osobu Ch:, J:,T: Rozhovor udělej tak složitý, jak si troufneš.

Cvičení 19/7 mi pošli na Učebnu. Dokument "WB 19/7 - rozhovor" je připraven. Nebudu hodnotit,  jen chci vidět jak jsi to zvládnul a opravím ti chyby. Termín dokončení bude dlouhý až do středy. 

Konzultace
Asi od 10:20 on-line konzultace a rady - nepovinné.

Kontrola
Český jazyk
Rubínka s. 12 
Fotku ke kontrole sem vložím po on-line vyučování pokud bude někdo chybět, na M uděláme spolu

Matematika 
Velký PS s.44 celá
Fotku ke kontrole sem vložím po on-line vyučování pokud bude někdo chybět, na M uděláme spolu

Anglický jazyk
WB p. 18


středa 21. října 2020

22. 10./7. den DV II

 Český jazyk

Rubínka s. 5/2 doplníme společně na M s vysvětlením, kdo nebude, udělá sám a zkontroluje

Učebnice s. 32 rámeček přečíst - nastudovat. M

s. 33/9  ústně na M a nebo sám na f, toto bude bez kontroly

SP Sešit na ČJ (datum a číslo cvičení) 22. října 13/2

- u zvýrazněných podstatných jmen urči vše, co umíš (rod, číslo, pád a vzor), pošli vyfocené do učebny, oznámkuji ti to Dokument "ČJ  13/2 podstatná jména" máš na učebně, hlídej si termín odeslání.

SP Rubínka s. 13/2 doplň a zkontroluj 

Matematika

Do sešitu M písemně z malého PS 28/e se zápisem - uděláme společně na M, kdo ne, tak sám a zkontroluje

Také si vysvětlíme odčítání zlomků se stejným jmenovatelem (stejné jako sčítání) a pak

SP malý PS s 26/2 a zkontroluj

SP velký PS 16/7 a zkontroluj

Vlastivěda

PS s. 13 doplnit a poslat na Učebnu. Dokument "PS s. 13" máš vytvořen. Ohlídej si termín odevzdání, ohodnotím známkou. Vylušti i křížovku ze s. 14 a napiš mi za fotografii tajenku a dostaneš ještě +. Kdo tajenku nevyluští, dopíše vzkaz "Křížovku se mi nepodařilo vyluštit."

Kontrola

Český jazyk

Rubínka 5/2

Rubínka

13/2

Matematika

28/e

SP malý PS s 26/2

SP velký PS 16/7 


úterý 20. října 2020

21. 10./6. den DV II


POZOR, DNES ZAČÍNÁ VÝUKA AŽ V 10:55.

Děkuji všem, kteří mi poslali včas cvičení Rubínka 11/1 a 2, kdo poslal včas, dostal z 

ČJ +. Zkontrolovat si můžete zde, kdo neposlal včas, zkontroluje si sám.


Český jazyk

s. 31 šipka nad rámečkem, rozdělíme slova do dvou skupin

Sešit ČJ , dnešní datum

Přelož si stránku v sešitě na polovic, 

nad jednu část napiš: ob-, v-

nad druhou bě, vě 

třiď slova podle toho, jestli mají kořen bje, vje a nebo jestli se v nich píše bě, vě  - toto uděláme na M a nebo musíš sám

Uč. s. 31 rámeček -bje, -vje - přečti a promysli

31/6 společně na M

a nebo sám na f a zkontroluj v kontrole

SP Rubíka s. 13/1 a zkontroluj


Matematika

Zhlédni video o sčítání zlomků a pak počítej. Zapni zde.

Malý PS s. 26/1 a 28/ a), b) M - poradím, vysvětlím, kdo nebude na M zkontroluje sám

Velký PS dokončíme s. 14 M - poradím, vysvětlím, kdo nebude na M zkontroluje sám

SP velký PS dokonči s. 15, zkontroluj 


Anglický jazyk

Pro osvěžení paměti znovu zhlédni video z minulé hodiny o seznamování SB p. 16

Na M zkontrolujeme WB p.14/5 and  WB p.16/1 a 2

Zahrajeme si hry

SP WB p. 17/3, 4, 5 - zkontroluj podle foto

Na Učebně máš dokument "Překlad vět z AJ do ČJ", věty přelož a odešli a VČAS!

Kontrola

Český jazyk


SP Rubínka 13/1

Matematika


Anglický jazyk

Kontrola z minulé hodinypondělí 19. října 2020

20.10./5.den DV II

 Český jazyk

Rubínka s. 11/1 a 2  - cvičení ke slovotvorbě

SP - cvičení udělej sám jak mu rozumíš a pošli mi ho k nahlédnutí - nebudu hodnotit, ale poznám z něho, jestli jste pochopili to, co jsme si včera říkali o tvoření slov. Samozřejmě můžeš použít učebnici a zopakovat si s. 27 a 28. POŠLI MI HO DNES, abych mohla zhodnotit, jestli jsi učivo pochopil. 

Zítra vložím cvičení vypracované, aby sis mohl zkontrolovat.

Uč. s. 28/25 ústně M, 

kdo nebude, musí udělat sám a vypíše trojice slov do ČJ  (nezapomeň na datum a číslo cvičení)

Učebnice ČJ

 S. 30 přečíst nahlas článek Přívěsek sám nebo M

30/1, 2, 3 sám ústně nebo M

SP ČJ písemně 31/4 opiš první 4 řádky a zkontroluj, zeleně si oprav chyby a podepiš se, že jsi kontroloval

Matematika

Velký PS 

s. 13/32 dokončení na M a nebo sám. Můžeš zkontrolovat.

s. 14/35 a 34 společně na M a nebo sám. Můžeš zkontrolovat

SP PS s. 15/1 a 2 - počítej ZPAMĚTI, zkontroluj , chyby zeleně oprav a podepiš se, že jsi zkontroloval

Vlastivěda

Uč. s. 17 na M nebo sám

Zopakování uč. s. 16 na M nebo sám si znovu přečti

Samostatné práce:

PS s. 12 vyplň a zkontroluj a podepiš se, že sis zkontroloval

Zhlédni  video o vynálezu parního stroje, odkaz máš v učebně v úkolu "Vynález parního stroje", nezapomeň úkol odevzdat

Kontrola 

Český jazyk 

31/4

Matematika 

SP ve velkém PS 15/1 a 2


Kontrola pro ty, co nejsou na M
Vlastivěda 

PS s. 12 - zkontroluj, zeleně oprav a podepiš se 


neděle 18. října 2020

19. 10./4. den DV II

Český jazyk

Uč. s. 27 rámečky přečíst a s jejich znalostí si na f udělat cvičení

s. 27/21 pouze žlutý sloupeček, zkontroluj,  (udělej sám nebo společně na M)

Uč. s. 28/22 na f - čárou spoj zkoumané slovo se základovými - zkontroluj,  (udělěj sám nebo společně na M)

Diktát podle učebnice s.29/29  do diktátového sešitu a foto poslat ke kontrole (s námi na M a nebo si nech nadiktovat od rodičů)

Dokument na poslání je na Učebně

Matematika

Malý PS s. 25 celá - postupy vysvětlím na M a zbytek dopočítáš sám a pošleš foto. Dokument je připraven na Učebně. (Vysvětlení pro ty, kteří nebudou na M - když porovnáváš dva zlomky u kterých je stejný jmenovatel, všímáš si jen čísel v čitateli a porovnáváš jen ta)

Velký  PS s. 13/32 dopočítání chybějících příkladů, které nemáme hotové z pátku (příklady které nemají ve jmenovateli stejná čísla) Znovu vysvětlím na M

Anglický jazyk

Malý diktátek slovíček do červeného sešitu. Společně na M a nebo do červeného sešitu sám. Slovíčka piš anglicky. 

být potichu, zkontrolovat, zavřít, pastelka, guma, fix, pracovat ve dvojicích, zápisník, zapamatovat si, ořezávátko 

Zkontroluj.

SP v interaktivní učebnici zhlédni video o seznamování v angličtině, uděláme na M, ale ještě jednou sám a pečlivě poslouchej (učebnice - SB p. 16)

SP pracovní sešit  WB 14/5 and 15/6, kdo chce i 15/7 - zkontrolujeme společně na M ve středu

Kontrola

Český jazyk


Anglický jazyk

být potichu - to be quiet, zkontrolovat - to check, zavřít - to close, pastelka - crayon, guma - eraser, fix - marker, pracovat ve dvojicích - to work in pairs, zápisník - notebook, zapamatovat si - to remember, ořezávátko - sharpener 

čtvrtek 15. října 2020

16. 10./3. den DV II

Milé děti, 

pokud některé dny nebudete připojeny na meetu a u některých cvičení uvádím, že si je uděláme společně na meetu, je vaší povinností udělat si je samy. A TO VŽDYCKY! Již nebudu toto upozornění psát znovu Platí stále. Co budeme dělat společně na meetu, značím písmenem M

Český jazyk

Rubínka s. 4

cv. 2 si uděláme společně na meetu, M

cv. 3 mi pošli vyfocené, formulář bude připraven na učebně

Uč. s. 26

Přečíst článek Zimní pneumatiky - uděláme na meetu, M

s. 26/16  společně ústně, kdo není na M, udělá písemně do sešitu ČJ. Nezapomeň na číslo cvičení a stránku.

26/18 na f, zkontroluj


Matematika

Velký PS s. 13/30 společně na M

13/31 SP, vysvětlení na M

Do sešitu M1 si opiš vysvětlení, jak převádět zlomky na společného jmenovatele a popřemýšlej nad ním. V pondělí se budeme na M věnovat dovysvětlení a procvičení.


13/32 SP porovnej všechny zlomky, které umíš. Ty se společným jmenovatelem jistě půjdou dobře, pokud nevíš jak na ty ostatní a nepomohlo vysvětlení v sešitě, počkej na pondělí. Vysvětlíme znovu na M. Ale nevzdávej to, zkus na to přijít

Malý PS s. 25/1 a 2, 

SP - vypočítej

Anglický jazyk

Nauč se poslední část slovíček z PS s. 68.

Je potřeba je umět vyslovovat i psát. Dnešek věnujeme doučení se všem slovíčkům ze s. 68. Na Učebně jsem vytvořila dokument "Doučení slovíček".

Do něho mi napíšeš každé slovíčko, které jsi se na straně 68 musel naučit. Každé slovíčko napiš anglicky 3krát minimálně, nebo ho piš tak dlouho, až ho budeš umět napsat bez koukání správně. Prosím nepodváděj a nepoužívej tlačítko kopírovat. Po každé, když slovíčko napíšeš si ho zároveň řekni nahlas anglicky. 

Pozor, první napsání si pořádně zkontroluj, ať se ho nenaučíš psát s chybou.

Dokument mi nezapomeň poslat.


Kontrola


Český jazyk

Rubínka 4/2

uč. 18/26


středa 14. října 2020

15. 10. /2. den DV II

Český jazyk
Uč. s. 24/10 - pokud budeš na meetu, uděláme spolu ústně, pokud nebudeš,  
do ČJ2 napiš datum a číslo cvičení a vypiš špatné tvary podstatných jmen a urči u nich vzor

Písemně do ČJ2 (Datum a číslo cvičení)
25/13 jen rozděl vyznačená slova do skupin, zkontroluj

Na folii 25/14, zkontroluj

25/15 ústně udělej podle pokynů, pokud budeš na meetu, uděláme spolu

Rubínka s. 4/1, zkontroluj a samozřejmě oprav


Matematika
Velký PS
12/28 uděláme na meetu, kdo se nezúčastní, tak vypočítá jako SP
13/29 vysvětlím na meetu, dopočítáš jako SP, zkontroluješ
Malý PS (Hravý početník)
s. 24/1, 2, 3 a 4, vyfotografuj cvičení a pošli přes učebnu ke kontrole do 17. 10.. Úkol na to máš v učebně připraven.

Kdo nebyl včera na meetu vypočítá
Malý PS s.18/1a

Vlastivěda 
Uč. s. 16, přečti si článek, zapamatuj si informace z něho. Do sešitu si udělej výpisky z této stránky, vyfotografuj je a pošli ke kontrole do 17. 10. Úkol na to máš v učebně připraven.

Kontrola
Český jazyk 
uč. 25/14
Rubínka 3/1

Matematika 

Technické informace k distanční výuce

Milí rodiče, milé děti,
zde je odkaz na web zřízený naší školou, kde najdete návody a odpovědi na nejčastější otázky k distanční výuce na Google  clasroom.

úterý 13. října 2020

Týdenní rozvrh meetů pro distanční výuku od 14. 10.

Týdenní rozvrh on-line setkávání:
 (Uvádím začátky hodin, prosím, aby děti byly přihlášené v mojí učebně vždy pět minut před prvním setkáním toho kterého dne). Jednotlivá setkání budou trvat asi 20 minut. 

Pondělí ČJ 8:55, M 9:25, AJ 9:55 

Úterý ČJ 8:55, M 9:25,Vl 9:55 

Středa ČJ 10:55, M 11:25, AJ 11:55 - POZOR, ZAČÁTEK POZDĚJI NEŽ JINÉ DNY 

Čtvrtek ČJ 8:55, M 9:25, ČJ,M 9:55 prostor pro individuální dotaz, když něčemu nerozumíš, nepovinné 

Pátek Př 8:20 ČJ 8:55, M 9:25, AJ 9:55 prostor pro individuální dotaz, když něčemu nerozumíš, nepovinné

14. 10./1. den DV II

 Matematika 

PS velký dodělej s. 11/26 a s. 12/27 - toto cvičení zkontroluj. Kdo bude dnes na meetu, zopakuje si, jak počítat se zlomky a nebude mít se cv. 27 problém

Podívej se na slovní úlohu 27, změř si balíček a zapiš vedle obrázku, zítra se na ní podíváme při Meetu společně.

Hravý početník s. 4 cv. 1, zkontroluj.
Český jazyk 
Čítanka s. 21, Přečti si článek "Objevuje se zelená knížka" 
Do sešitu na ČJ si napiš dnešní datum a tento nadpis: Četba "Objevuje se zelená knížka" 
Pod tento nadpis odpovíš písemně na všechny otázky pod článkem, nezapomeň si je očíslovat. Zítra si odpovědi probereme na meetu

Anglický jazyk 
Nauč se dalších 12 slovíček z PS s. 68, je to po slovíčko Pen.V interaktivní učebnici je nalezneš v záložce AZ ve zvukové podobě, uč se je správně vyslovovat. 
Ps s.6 a 7 My revision, doplň cesty numbers, dates, seasons, dnes si to zopakujeme na meetu a pak se ti to bude lépe doplňovat.