středa 12. prosince 2018

Prosba o informovaný souhlas

Dnes jsem poslala domů k podpisu formulář s informovaným souhlasem.

V rámci prevence patologických jevů a problémového chování ve třídách budou ve 3. ročníku probíhat  rozhovory psychologů s dětmi. Podrobně máte popsáno na formuláři.

Prosím, podepište a pošlete zpět do školy.
Pokud byste nesouhlasili s účastí Vašeho dírěte, připište k podpisu NESOUHLASÍM.

Děkuji za vrácení formulářú do pátku. HP

Činnost ve škole 12. 12.

Český jazyk
PS s. 26 a 27 celá

Matematika
Pětiminutovka
PS Ma s. 30/4 a 5
31/6 a 7

Anglický jazyk
PS s. 39
Uč. s. 30 Colin in computerland, čtení a překlad

Čtení
Dočetli jsme Helena Zmatlíková dětem.

úterý 11. prosince 2018

Pro Matyáška

Pro samé chystání a focení jsem zapoměla vyfotografovat náš prodejní stánek. 😕
Ale naše děti byly dokonalé a prodaly všechno do podlední nitky, papírku, šroubečku.
Ve světě se neztratí. Jak se říká "po učitelsku", mají skvělé kompetence ke komunikaci....

Děkuji velmi všem, kteří přispěli čímkoli. (Výrobky, pečivem, osobní pomocí, prodejem, zakoupením něčeho.) , přišlo mnoho lidí a dětí, bylo dojemné sledovat, jak děti opatrně vkládají své ušetřené penízky do pokladniček a za štědré příspěvky děkujeme i rodičům. Podle dojmu byla tato akce monstrózní a úspěšná.

Celkem bylo 8 zapečetěných pokladniček. Nyní nezbývá, než s napětím čekat, kolik peněz Matyášek dostane.

Zítra si uděláme s dětmi tipovací soutěž....

Momentky z Toulcova dvora I

Momentky z Toulcova dvora II

pondělí 10. prosince 2018

Činnost ve škole 10. 12.

Český jazyk
Diktát z uč. s.48/11
Sešit s VS  dopsat viz foto
Do ČJ 2 dú uč. 49/13

Anglický jazyk
Uč. s. 29 čtení a překlad a dva PL viz foto

Matematika
uč. s 32/5 na folii
Ústně 32/4

Prvouka
Uč. s.32
PS s. 26/1 a hádanky

Informace k dobročinné akci pro Matyáška Hauberta

Upřesnění pro návštěvníky:
Příchod hlavním vchodem a pak do patra k jídelně
Začátek v 16:00
Předpokládaný konec 19:00

Představení školní družiny - začátek v 16:30 a v 17:30

Zveme k posezení do kavárničky

Ooobrovská burza knih a hraček

Mnoho a mnoho výrobků dětí a rodičů, hlavně s vánoční tematikou

PŘIJĎTE,
POTĚŠTE SE,
NAKUPTE,
ZAVZPOMÍNEJTE NA JANA HAUBERTA,
POMOZTE MATYÁŠKOVI!

Upřesnění pro pomocníčky:
Donášení výrobků, a jejich instalace od 15 do 16 hodin, vchod prosklenými dveřmi  z parkoviště u popelnic.

Moji milí pomocníčci, kteří plánujete přijít, sejdeme se dole u vchodu a nebo se potkáme u jídelny. Budeme případně komunikovat přes můj mobil.

Poprosila jsem o pomoc při prodeji i některé děti, hlavně výrobce zboží k prodeji a asi 6 dalších. Doufám, že se doma pochlubí a poprosí o svolení.

Budu si je muset případně vyzvednout ze ŠD. Proto, prosím,  napište omluvenku a já vám dám vědět pomocí sms, jestli je budu potřebovat nebo ne - je nás celkem dost, pokud by zítra mohly všechny děti, nebudu potřebovat náhradníky a někoho nechám v družině.
....ale všem rodičům pomocníčků i náhradníčků dám určitě vědět, jestli si děti vezmu s sebou a nebo ne, abyste věděli, kde děti máte.

pátek 7. prosince 2018

Toulcův dvůr

V úterý 11. 12. Jdeme do Toulcova dvora na akci Vánoce v Toulcově dvoře.

S sebou batůžek se svačinou, pití, čip, přezuvky a nějakou igelitovou taštičku na výrobky, které si děti vytvoří. Ráno se sejdeme normálně ve třídě.

Činnost ve škole 7. 12.

Anglický jazyk
Uč. s. 28 - poslech11 a 12 viz foto
Pak čtení Can ....... buy .......? Deti čtou a odpovídají yes - no
PS s. 35 a poslech 13 viz foto

Matematika
PS s. 28/1 a  2
s. 29/4, 6, 7
s. 30/1

Český jazyk
PL viz foto
Doplňovačky s tajenkou obě strany a s. 19 a 20, nemocným kromě Zajdy jsem poslala

Čtení
Helena Zmatlíková dětem