středa 16. října 2019

Prima zpráva

Opět mohu publikovat fotografie, aplikace byla předělána. Postupně zde budu přidávat nějaké naše fotografie. Tak jako úvod páteční fandění Cross Cupu.

Činnost ve škole 16. 10.

Český jazyk
PS s. 15/5
Uč. s.16/25 na fólii
Do ČJ s. 25/15 viz foto

Matematika
Pětiminutovka- 4 příklady na násobení dvojcif. činitelem
PS s. 16 dokončení
PS s. 17 dokončení

Anglický jazyk
Opakování podle PS s. 9/2
Zápis do modrého sešitu viz foto
Poslech PS s. 10/1 viz foto

Přírodověda
Uč. s. 13 - děti si samy vypracovaly zápis z této stránky do sešitu i s kresbami

úterý 15. října 2019

Činnost ve škole 15. 10.

Český jazyk
PS k ČJ s. 14/3
Uč. s. 23/7 a  8 ústně 
24/11 ústně
Do ČJ 1 opsat A doplnit  s nadpisem "Pamatuj" s. 25/13
Vynechat řádek a opsat 3 věty ze cvičení 24/12 viz foto

Matematika
Společné procvičování písemného násobení typu (asi 8 příkladů na tabulku)
PS s. 15 celá samostatně

pondělí 14. října 2019

Upozornění

Dnes 15. 10. bude po 4. vyučovací hodině třídnická hodina. Předpokládám, že nebude trvat dlouho a  budeme končit cca ve 12:20.

Činnost ve škole 14. 10.

Anglický jazyk
Uč. s. 9 číst a odpovídat
Zaměřit se na odpovědi s his nebo her a nebo s apostrofem a přivlastňovacím s. Např. dad's - tatínkův, Tim's- Timův

Do vocabulary zapsat slovíčka
Dad, uncle, brother, auntie, cousin

PS s.9/2 A 10/2

Český jazyk
Diktát podle uč. s. 25/14,
Ústně a na folii 24/9 a 10

Matematika
Jak poznám sudé a liché číslo
Opakování písemného násobení dvouciferným činitelem
Do M1 osm příkladů typu 312x65

PS s. 16/9

Vlastivěda
Test č. 2 z uč. s. 14 a 15
Uč. s. 16 a PS s.7/12 a 13

pátek 11. října 2019

Činnost ve ěkole 11. 10.

Dnes jsme byli fandit našim spolužákům na Cross Cupu v parku u Chodovské tvrze.

Zhlédli jsme film k vlastivědnému učivu Osada Havranů

čtvrtek 10. října 2019

Činnost ve škole 10. 10.

Český jazyk
Pracovní list viz foto - první strana ve škole (samostatně a pak kontrola a odůvodnění), druhá strana jako dú
Pak byla procvičená slova z první strany použita v diktátu viz foto

Matematika
Pětiminutovka - 10 příkladů na dělení se zbytkem
Do M1
s. 22/15 a - c, zbytek jako nepovinný domácí úkol do pondělí

Posílám domů závaznou přihlášku na Vánoční výlet do mýdlárny, peníze prosím pošlete do konce října spolu s ústřižkem závazné přihlášky


středa 9. října 2019

Činnost ve škole 9. 10.

Český jazyk
Uč. s. 22 článek Taneční kroužek
přečíst
ústně s. 22/1 a 2
Informace o osnově v rámečku na s. 23

Do ČJ 2 jsme vypracovali společně a napsali osnovu článku Taneční kroužek

ústně s. 23/4

Matematika
Do sešitu M2 s. 21/8 a 9 podle rámečků na s. 20 a 21
PS M s. 12/2 a  13/4

Anglický jazyk
Nácvik používání slovíčka his a her pomocí her
Čtení uč. s. 8 na známky
PS s. 9/1 poslech viz foto


Přírodověda
ústní zkoušení ze s. 10 a 11
Probrali jsme s. 12, , děti se naučí

úterý 8. října 2019

Činnost ve škole 8. 10.

Český jazyk
PS s. 13 celá

Matematika
PS s. 12/3,
s. 13/7, 8,
s. 16/8

Uč. s. 15/36 a 19/58 na folii

Děti si nesou domů závaznou přihlášku na ŠvP.
Pokud máte zájem, pošlete vyplněnou přihlášku a levou polovinu si nechte  doma "na lednici" 🙂
Pro následné informace a termíny.

pondělí 7. října 2019

Činnost ve škole 7. 10.

Český jazyk
PS s. 12 celá (cvičení 11 jsme si po doplnění a oprávnění v závěru hodiny napsali jako diktát)

Matematika
Uč. s 21/5, 6, 7 do sešitu

Anglický jazyk
PL se zaměřením na dwelling a otázky a odpovědi
What's this? What are these? Podobně jako v PS s. 3

Vlastivěda
PS s. 5 a 6
Uč. s. 13
Zkusit si ústně test z uč. s. 14 a 25